Jahreshöhepunkte

Familienfest 20 Jahre Europastadt Görlitz-Zgorzelec

Gemeinsam 20 Jahre Europastadt feiern

Familienfest Görlitz/Zgorzelec am 5. Mai 2018!

Vor 20 Jahren – genau am 5. Mai 1998 – wurde die Europastadt Görlitz/Zgorzelec proklamiert. Diesen Anlass nahmen die Zwillingsstädte dazu, um mit ihren Bürgerinnen und Bürgern gemeinsam und verbindend zu feiern. 

https://www.goerlitz-zgorzelec.eu/

 
Danke für dieses schöne Familienfest

Am 5. Mai 1998 wurde die Stadt Görlitz als Europastadt Görlitz/Zgorzelec proklamiert. 20 Jahre danach gab es am 5.5.2018 von 14 bis 22 Uhr auf und an der Altstadtbrücke auf polnischer sowie auf deutscher Seite ein Bürger- und Familienfest. Besonderer Dank gilt den Vereinen, Initiativen, Engagierte und Gästen sowie dem Interreg-Förderprogramm Sachsen-Polen, welches die Feste in Görlitz und Zgorzelec gefördert hatte.

Entlang der Neiße war dafür an beiden Ufern Sport, Spiel, Spaß und Musik angesagt. Während auf deutscher Seite handgemachte Musik mit „Banda Comunale - Banda Internationale“ oder Appl‘ Juice gespielt wurde, haben in Zgorzelec abwechselnd DJ’s aufgelegt. In Görlitz präsentierten sich 15 Vereine und Initiativen, die sich dem Zusammenwachsen der Zwilligsstädte verschrieben haben. Auf polnischer Seite lockten 26 Food-Trucks mit kulinarischen Köstlichkeiten. Auf der Altstadtbrücke wurden 40 geschichtsträchtige Fotos aus den vergangenen 20 Jahren der Zusammenarbeit großformatig ausgestellt. Bis in die Abendstunden hinein wurde gefeiert, getanzt, gelacht und sich bei bestem Wetter prächtig unterhalten.

ZUM FAMILIENTAG-VIDEO

 

Zapraszamy na rodzinny festyn w Europamieście Görlitz/Zgorzelec

Dokładnie 20 lat temu, 5 maja 1998, Görlitz i Zgorzelec ogłosiły się przez proklamację jednym organizmem miejskim - Europamiastem. Z tej okazji oba miasta zapraszają swoich mieszkańców do wspólnego świętowania i jeszcze lepszego poznania.

Aleja Europamiasta: Stowarzyszenia i inicjatywy z Görlitz i Zgorzelca prezentują się nad Nysą 5 maja od godz.

Familienbüro / Biuro Rodzinne
Görlitzer BC Squirrels e. V.
Meetingpoint Music Messiaen
Kinderstadt / Miasto Dzieci
Güsa e.V., Transgraniczna Sieć Pracy Socjalnej
Förderverein Kulturstadt Görlitz-Zgorzelec e.V. / Stowarzyszenie Wspierające Miasto Kultury Görlitz-Zgorzelec
Stowarzyszenie Wspierające Halę Miejską Stadthalle i Fundacja Stadthalle
Görlitzer Werkstätten / Görlitzkie Warsztaty
Café Hotspot
Zukunftsvisionen
ARS-AUGUSTA e.V.
Second attempt e.V.
Tandem Network GörlitzZgorzelec oraz Towarzystwo Niemiecko-Polskie
Miejski Klub Sportowy "Nysa" Zgorzelec
Stowarzyszenie Interclub Femina ze Zgorzelca

Oferta kulinarna po niemieckiej stronie:

gofry
frytki
kawa i ciasto
naleśniki
lody
ryby, kanapki z rybą, wędzone pstrągi
kiełbasa z grilla, bratwurst
szaszłyki, steki, kulki mięsne, ziemniaki zapiekane
piwo i napoje bezalkoholowe
langosz
falaffel

Termine rund um das Jubiläum 20 Jahre Europastadt:          

  • Gemeinsame Stadtratssitzung Görlitz/Zgorzelec im Kulturforum Görlitzer Synagoge am 9. Mai 2018
  • Europawoche-Feierlichkeiten – u. a. mit der deutsch-polnischen Musikshow „Brassda“  im Theater Görlitz am 12. Mai 2018
  • Diskussionsforum im Schlesischen Museum am 15. Mai 2018
  • Neiße-Film-Festival vom 15. bis 20. Mai 2018 
  • Europamarathon am 3. Juni 2018
  • ViaThea - Internationales Straßentheaterfestival vom 28. bis 30. Juni 2018 
  • Kinderstadt in Zgorzelec vom 3. bis 12. Juli 2018 
  • Altstadtfest Görlitz und Jakuby Zgorzelec vom 24. bis 26. August 2018
  • Europastadt-Schwimmfest im NEISSE-BAD am 1. September 2018

 

Förderer/ Mecenasi

Kleinprojektefonds (KPF) INTERREG Polen - Sachsen 2014-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familienfest anlässlich 20 Jahre deutsch-polnische Proklamation Görlitz/Zgorzelec

Festyn familijny z okazji obchodów 20lecia polsko-niemieckiej Proklamacji Zgorzelec/Görlitz

 

Lead Partner: Stadt Görlitz
Projektpartner/ Partner projektu: Miasto Zgorzelec

Projektbeschreibung/ Opis projektu:

Die deutsch-polnische Proklamation vom 5.5.1998 war ein Meilenstein für die Zusammenarbeit der Städte Görlitz und Zgorzelec. Nach 20 Jahren wird Bilanz gezogen, Entwicklungen der Gesellschaft beleuchtet, Menschen aus Deutschland und Polen bei einem Familienfest die Chance gegeben, einander zu begegnen, zusammen eine gute Zeit beim Familienfest zu verbringen, Gemeinsamkeiten herauszufinden, zu feiern, zu tanzen, zu lachen und einander besser zu verstehen. Es wird mit rund 12.000 Gästen beiderseits der Neiße gerechnet. Dazu wird am 5.5.2018 ein Familienfest mit Musikdarbietungen, Vereinsaktivitäten, Speis und Trank an der Neiße organisiert. Die kulturellen Veranstaltungen sind für ein breites Publikum vom Kleinkind bis zur Seniorin angelegt. Der 05.05.2018 ist der Hauptaktionstag für Familien. Rund um die kulturellen Veranstaltungen werden Projekte in den Schwesterstädten präsentiert, die gelebte Zusammenarbeit dargestellt, offizielle Treffen der Stadtchefs und der Verwaltung avisiert und mit kreativen Diskussionsrunden neue Partnerschaften ins Leben gerufen, um die Gemeinschaft zu stärken. Ein Bilanztreffen der Macher und Organisatoren ist im Fest-Nachgang vorgesehen.

 

Polsko-niemiecka Proklamacja z 5 maja 1998 r. była kamieniem milowym dalszej współpracy miast Zgorzelec i Görlitz. Po 20 lat nadszedł czas na sporządzenie bilansu, naświetlenie aktualnych tendencji społecznych, stworzenie szans do spotkań podczas festynu familijnego dla Polaków i Niemców, wspólnie spędzić przyjemny czas podczas festynu familijnego, odkrywać wspólności, tańczyć, śmiać się, lepiej poznawać się nawzajem. Oczekujemy 12 000 publiczności po obu stronach Nysy. W dniu 5.5.2018 odbędą się festyn familijny z występami muzycznymi, wystąpienia stowarzyszeń, będzie poczęstunek i napoje. Imprezy kulturalne kierują się do szerokiej publiczności, od grup najmłodszych do seniorów.  Dzień 05.05.2018 r. jest głównym dniem atrakcji familijnych.  Wokół imprez kulturalnych odbędzie się prezentacja projektów Miast bliźniaczych, które przedstawiają współpracę faktyczną, oficjalne spotkania włodarzy miast i administracji i w kreatywnych rundach dyskusyjnych awizują i powołują w życie nowe partnerstwa, aby wzmocnić społeczność. Przewiduje się po zakończeniu festynu spotkanie organizatorów na podsumowanie.

 

Projektziel / Cel projektu

Familienfest zur Verbesserung des Zusammenhalts der Bürger von Görlitz /Zgorzelec durch Begegnung und Kultur

Festyn familijny to polepszenie spójności mieszkańców Zgorzelec/Görlitz przez wspólne spotkania i kulturę.

Projektlaufzeit/ Czas trwania projektu: 01.03.2018-31.12.2018

Wert des Projektes/ Łączne wydatki: 23.432,73 EUR

Förderung der Europäischen Union/Kwota środków z EFRR: 85 %

 

Lead Partner: Miasto Zgorzelec
Projektpartner/ Partner projektu: Stadt Görlitz

 

I. Czas trwania projektu
- planowane rozpoczęcie:                   05.03.2018r.
- planowane zakończenie:                  02.07.2018r.
 
II. Planowane finansowanie:
- łączne wydatki:                               19.873,11 EUR
- wartość dofinansowania z EFRR:   16.892,14 EUR
 
III. Cel projektu:
Pogłębienie współpracy i wzajemne zbliżenie do siebie mieszkańców obu Miast Partnerskich poprzez promocję idei Europa-Miasta Zgorzelec/Görlitz.


IV. Opis projektu:

Dnia 5 maja 1998r. została podpisana Proklamacja miast Zgorzelec i Görlitz jako Europa-Miasta. Projekt będzie ukoronowaniem 20-stu lat współpracy obu miast. Działania odbywać się będą na Przedmieściu Nyskim (Most Staromiejski i Bulwar Grecki). Pierwszym elementem projektu będzie wspólny festyn po obu stronach Nysy Łużyckiej (5 maja). Zostanie utworzona strefa rekreacji z urządzeniami do terenowych gier i zabaw dla dzieci. Obok zostanie zaprezentowana plenerowa wystawa (8 modułów) nawiązująca formą do otwartych drzwi. Zdjęcia po wystawie zostaną przekazane do miejskiej instytucji kultury, gdzie zostaną one wyeksponowane. 9 maja odbędzie się: interaktywny dwujęzyczny quiz wiedzy o Europa-Mieście (2 razy – dla szkół i podczas wspólnej sesji), uroczysta sesja obu rad miejskich (wskaźnik produktu), odsłonięcie zegara słonecznego. Działania informacyjno-promocyjne promujące projekt i źródła współfinansowania: spoty radiowe z relacją „na żywo” z obchodów, strony www partnerów.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Małych Projektów INTERREG POLSKA-SAKSONIA 2014-2022

I. Laufzeit des Projektes
- geplanter Beginn:                   05.03.2018r.
- geplanter Abschluss:               02.07.2018r. 

II. Geplante Finanzierung:
- Gesamtausgaben:                          19.873,11 EUR
- Beantragte EFRE-Fördersumme:   16.892,14 EUR

III. Projektziel

Vertiefung der Zusammenarbeit und Zusammenführung der Bewohner beider Partnerstädte durch Förderung der Idee von Europastadt Görlitz/Zgorzelec.

IV. Projektbeschreibung

Am 5.Mai 1998 wurde die Proklamation der Städte Zgorzelec und Görlitz als Europa-Stadt unterzeichnet. Mit dem Projekt werden 20 Jahre der Zusammenarbeit zwischen den beiden Städten gekrönt. Die Aktivitäten finden am Przedmieście Nyskie (Altstadtbrücke und das griechische Boulevard) statt. Das erste Element des Projekts wird ein gemeinsames Fest auf beiden Seiten der Lausitzer Neiße (5. Mai) sein. Es wird eine Erholungszone mit Einrichtungen für Kinderspiele und -aktivitäten im Gelände eingerichtet. Eine Open-Air-Ausstellung ( 8 Module) in Form einer offenen Tür. Nach der Ausstellung werden die Fotos an die städtische Kultureinrichtung weitergegeben, wo sie ausgestellt werden. Am 9. Mai finden ein interaktives zweisprachiges Wissensquiz über die Europastadt (2-mal: für Schulen und in der feierlichen Stadtratssitzung), feierliche Stadtratssitzung (Produktindikator), und die Enthüllung einer Sonnenuhr statt. Informations- und Werbemaßnahmen zur Förderung des Projekts und Ko-Finanzierungsquellen: Radiospots "Live" Berichte von den Feierlichkeiten, Webseite der Partner.

Das Projekt wird aus den Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung sowie aus den Staatsmitteln im Rahmen des Kleinprojektefonds Interreg Polen-Sachsen 2014-2022 mitfinanziert.

Impressum Datenschutz Button - Nach oben scrollen Button - Nach oben scrollen